Innovative Aluminium Systems

logo eurodomica2

  • Home
  • Εξοικονομώ II

Εξοικονομώ Κατ'οίκον με EURODOMICA

eksoikonomw esoteriko arthro

Αντικατάσταση κουφωμάτων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές!!!

Στη Eurodomica, μετά την επιτυχή ολοκήρωση πολυάριθμων έργων του Προγράμματος Εξοικονομώ Ι, και με την απαραίτητη εμπειρία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει κάθε προμηθευτής να ακολουθεί, αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση των Κουφωμάτων σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Όλα τα υλικά και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών. Φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους, με άριστα αποτελέσματα για υδατοπερατότητα, αεροπερατότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση, ώστε να εξασφαλίσετε την ενεργειακή αναβάθμιση που επιθυμείτε. Άνεση, Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Λειτουργικότητα, Αντοχή, Υψηλή αισθητική, & κυρίως εξοικονόμηση ενέργειας. Τα συστήματα αλουμινίου της EURODOMICA εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες διαβίωσης στους χώρους τους οποίους τοποθετούνται και προστατεύουν τον χώρο σας, αποκλείοντας εκτός τις καιρικές συνθήκες, θορύβους και νερό. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας με σκοπό να σας δώσουμε την οικονομική μας προσφορά για την ανακαίνισή σας και να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

Οριστική Υποβολή Αίτησης & Μετά ...?

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας, ακολουθεί μία εξίσου σημαντική διαδικασία. Ο Πρώτος Κύκλος του Προγράμματος έχει ολοκληρωθεί. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας καλεί τους αιτούντες να επιλέξουν δανειοδότηση ή μη από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και να θέσουν την αίτησή τους προς υπαγωγή. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας για επιλογή λήψης ή μη δανείου θα γίνει ανά ομάδα Περιφερειών, με την παρακάτω σειρά:

  • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 21 Μαΐου 
  • Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 28 Μαΐου.
  • Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 4 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση της δυνατότητας για επιλογή λήψης ή μη δανείου αφορά σε όλες τις οριστικοποιημένες αιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως επιλαχούσες), εκτός των αιτήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως «Ειδικές Περιπτώσεις». Σε αυτές δεν δίνεται, στο παρόν στάδιο, η δυνατότητα επιλογής για λήψη ή μη δανείου καθώς θα πρέπει να προηγηθούν σχετικοί, κατά περίπτωση, έλεγχοι από το Δικαιούχο του προγράμματος Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.

Καλέστε μας για πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία.

Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την έναρξη του επόμενου σταδίου ανά περιφέρεια για 75 ημέρες, διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να θέσει την αίτησή του σε κατάσταση "προς υπαγωγή" χωρίς τη λήψη δανείου.

Με την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής και εφόσον ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, ξεκινάει το σημαντικότερο βήμα του Προγράμματος, η Υλοποίηση των Παρεμβάσεων. Σε αυτό το στάδιο ο κάθε Ωφελούμενος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεχτικός και να φροντίσει να συνεργαστεί με τους κατάλληλους προμηθευτές οι οποίοι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει το Πρόγραμμα, έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα πιστοποιητικά και CE, ενώ μπορούν να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις που έχουν δηλώσει, καταβάλλοντας μονάχα το ποσό της ιδίας συμμετοχής τους, ενώ το υπόλοιπο θα εκταμιευθεί με την ολοκλήρωση του έργου από τον Δικαιούχο του προγράμματος προς τους προμηθευτές. 

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ προσφέρει σημαντικά κίνητρα (επιδότηση έως και 70%), ώστε να αναβαθμίσετε την ενεργειακή απόδοση και να αυξήσετε την αξία του ακινήτου σας, εξοικονομώντας χρήματα & ενέργεια. Η Eurodomica μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, αναλαμβάνουμε την ενημέρωση, καθοδήγηση, και την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, ώστε να εξασφαλίσετε την έγκρισή σας στο πρόγραμμα με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό επιδότησης που δικαιούστε. Αναλαμβάνουμε το σχέδιο αναβάθμισης του ακινήτου σας από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του, ως Σύμβουλοι Έργου:

  • Πλήρης ενημέρωσή σας για το Πρόγραμμα
  • Σύνταξη & Κατάθεση Φακέλου - Αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου
  • Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης & καταγραφή παρεμβάσεων σύμφωνα πάντα με τις δικές σας επιθυμίες
  • Κατασκευή αναβαθμίσεων έως την ολοκλήρωση του έργου
  • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης

 Τι ποσοστό επιδότησης δικαιούμαι;

Στο νέο πρόγραμμα, ο μέγιστος προυπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης, μπορεί να αγγίξει τις 25.000€, (250€/μ²), με μέγιστο ποσοστό επιδότησης το 70%. Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί έιτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια κεφάλαια.

 

 Τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος 

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Καλύπτονται
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70% ► Κόστος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
2 10.001 - 15.000 20.001 - 25.000 50% 5% 70%
3 15.001 - 20.000 25.001 - 30.000 40% 5% 70%
4 20.001 - 25.000 30.001 - 35.000 35% 5% 70% ► Αμοιβή Συμβούλου Έργου
5 25.001 - 30.000 35.001 - 40.000 30% 5% 50%
6 30.001 - 35.000 40.001 - 45.000 25% 5% 50%
7 35.001 - 40.000 45.001 - 50.000 0% 0% 0%

 Στην 7η κατηγορία δε χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα

- Το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, όπως προκύπτει από το πιο πρόσφατο Ε1 του ατόμου που το χρησιμοποιεί.

- Να υφίσταται νόμιμα, να έχει οικοδομική άδεια ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό που το αποδεικνύει. Όλες οι υπερβάσεις θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν την υποβολή, και να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης που αποδεικνύει την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

- Να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ, με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

- Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να είναι Φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

-  Το ατομικό εισόδημο να μην ξεπερνά τις 40.000€ και το οικογενειακό τις 50.000€.

- Να έχουν εξασφαλιστεί κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή Taxis Net από τον Αιτούντα - Ωφελούμενο.

- Να έχουν διευθετηθεί τυχόν εκκρεμότητες στο Ε1 και Ε9 όπως και αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, πριν την υποβολή.

- Να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συγκυρίων (σε περιπτώσεις συγκυριότητας όπως επικαρπίας, ψιλής, πλήρους κυριότητας επί του ίδιου ακινήτου). 

 

Με ή Χωρίς Τραπεζικό Δανεισμό

Η λήψη Δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της Επιδότησης και τα υπόλοιπο ποσό έως την ολοκλήρωση του έργου να καλυφθεί με δικά τους χρήματα. Στην περίπτωση που επιλέξετε το Δάνειο:

  →  Μπορεί να φτάσει έως και 25.000€

   →  Η διάρκεια είναι 4 έως 6 έτη

   →  Είναι άτοκο (επιδότηση επιτοκίου)